Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept under handledning av fysioterapeut på träningscentret hos Hälsa i Kubik i Mölndal

Fysisk aktivitet på Recept är ett sätt för dig att få träningshandledning med legitimerad personal under en begränsad period. Boka ”Nybesök Träning på recept”.

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept är vedertaget arbetssätt för många sjukdomar och besvär. Receptet ger dig möjlighet att få stöd för att utveckla och dosera träningen som passar dig. Det är ju ofta svårt att veta vilka övningar som är bäst, vilka som är mindre lämpliga och vilken träningsnivå man skall lägga sig på. Detta hjälper vi dig med.

Vad innebär en fysisk aktiv livsstil?

En fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk att utveckla flera sjukdomstillstånd, t.ex hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och depression, men är även en betydelsefull del av behandlingen vid en mängd olika sjukdomstillstånd där rekommendationen förr var att avstå från aktivitet t.ex. hjärtsvikt och KOL.

Vi följer din konditionsutveckling så att du får ett ”kvitto” på dina ansträngningar och utvecklar din träning så att den anpassas efter dina individuella behov.

Vi ser fram emot att handleda dig till ett mer fysiskt aktivt liv och uppmuntra dig i din strävan!

Patientavgift är 100 kr per tillfälle. Högkostnadsskydd och frikort gäller. Högst 12 tillfällen under en period på två månader.

Boka smidigt online!