Medicinsk träningsterapi

Medicinsk Träningsterapi under sakkunnig ledning av legitimerad fysioterapeut hos Hälsa i Kubik i Mölndal

Denna träningsform har till syfte att stärka, öka rörlighet och ge smärtlindring vid problem i rörelse- och stödjeorganen. Du bokar det som ”Nybesök fysioterapi”.

Vad innebär medicinsk träningsterapi?

Medicinsk träningsterapi genomförs med aktiva övningar som vi anpassar efter dina förutsättningar och doserar så att de passar dig. Vikterna är inledningsvis låga med många repetitioner för att öka genomblödningen i vävnaderna vilket ger en snabbare läkningsprocess.

Hur vi kan hjälpa dig

Vi använder lätta träningsredskap i början så som gummisnoddar, hantlar, viktmanschetter och bollar. Successivt stegras belastningen med hjälp av träningsmaskiner. Vid muskelarbete sker även en frisättning av kroppens egna smärthämmande endorfiner.

Varje träningstillfälle inleds med uppvärmning t.ex. på motionscykel, gångband eller crosstrainer. Vill du förbättra din kondition förlänger du uppvärmningen till 15-30 min och ökar belastningen så att du blir något ansträngd. Våra träningsmaskiner erbjuder goda möjligheter att ställa in och läsa av intensiteten så att det blir så som du vill ha det.

Bra resultat får du med regelbunden träning, cirka varannan dag. Du kombinerar träningen tillsammans med din fysioterapeut med träning på egen hand hos oss eller med hemövningar.

Patientavgift är 200 kr per tillfälle. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

  • Är du yngre än 20 år eller äldre än 85 år betalar du ingen patientavgift.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras. Gäller även för dig som inte betalar patientavgift

 

Boka smidigt online!