Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Medicin hos Hälsa i Kubik i Mölndal

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapin.

Varför ska man välja Ortopedisk Manuell Terapi?

Syftet är att behandla akuta besvär, långvariga smärtproblem samt skador och sjukdomar i rörelsesystemet. Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt träning. OMT anpassas till varje enskild patient och utvecklas av aktuell vetenskaplig och klinisk forskning.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen utgår från dina förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoderna som vi använder är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning samt behandling av muskler och nervsystem.
Vi kompletterar alltid manuella tekniker med individuell funktionsträning och/eller styrketräning samt undervisning om den troliga orsaken till dina besvär.

Du behöver ingen remiss
Vanligt sjukgymnastik/fysioterapi besök inom 1-3 dagar

Hälsa i Kubik som vårdval

Vi samarbetar med läkare och vårdcentraler.

  • Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
  • Sjukgymnastikbesök 200 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras. Gäller även för barn och för dig som har frikort.

Boka smidigt online!