Frida Svensson

Frida Svensson leg arbetsterapeut

Fridas områden är handträning, bostadsanpassningar, hjälpmedelsrådgivning och utprovning. Frida leder patientutbildningarna ”Sömnskola”, ”Andningsskola” och ”Artrosskola” samt patientutbildningen inom området stress – ”Kropp och Själ”. Inom vår gruppträning leder Frida mjuka rörelser med ChiBall och Mindfulness. Frida handleder arbetsterapeutstudenter när de gör sin praktik på Hälsa i Kubik.

Just nu är Frida föräldraledig och väntas åter hösten 2022.