Mathilda Olofsson

Mathilda Olofsson

Mathilda har börjat att jobba som fysioterapeut på Hälsa i Kubik under hösten och arbetade tidigare i huvudstaden. Mathilda träffar du individuellt inne på undersökningsrummet eller ute i gymmet där hon handleder patienter med rygg- och nackbesvär eller andra ledbesvär.

Träning på recept och träning som smärtmodulering är områden som Mathilda arbetar med och har även hand om vår patientutbildning i långvarig smärta.

Mathilda  leder Gympa Extra i den stora gruppträningslokalen där vi hyr in oss hos Nordic Wellness i Krokslätt.