Mathilda Olofsson

Mathilda Olofsson

Mathilda Olofsson jobbar som leg fysioterapeut på Hälsa i Kubik sedan hösten 2021 hösten och har tidigare arbetat i huvudstaden. Mathilda träffar du individuellt inne på undersökningsrummet eller ute i gymmet där hon handleder patienter. Träning på recept och träning som smärtmodulering är områden som Mathilda arbetar med och leder  våra patientutbildningar artrosskola och  långvarig smärta.

Mathilda  leder Gympa Extra två gånger i veckan i den stora gruppträningslokalen där vi hyr in oss hos Nordic Wellness i Krokslätt.