Oscar Bergsten

Oscars specialområden är äldres hälsa och rehabilitering, Fysisk aktivitet på recept för vuxna och för barn samt massage. Oscar leder ryggstyrka station. På fritiden gillar Oscar att spela padeltennis.

Boka tid

Patientbesök till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Boka tid

Boka gruppträning

För dig som har aktivt medlemsskap hos oss.

Boka gruppträning