Sofia Lindblom

Sofia Lindblom

Sofia är legitimerad fysioterapeut med examen från Linköpings universitet och arbetar på Hälsa i Kubik sedan augusti 2021. En viktig utgångspunkt för Sofia vid rehabilitering är sambandet mellan fysiskt och psykiskt välmående.

Sofia träffar många barn och ungdomar och stödjer dem i deras rehabilitering och hälsoutveckling. Nybörjarträning inom Pilates där man tränar kroppen hållningsmuskler är ett annat ansvarsområde för Sofia.

På fritiden gillar Sofia bland annat att vara ute i naturen och löpning