Sjukgymnastik

Vi tar hand om dig oavsett om du är idrottsman, motionär eller om du har besvär relaterat till arbetsbelastning, sjukdom eller ålder. Vi träffar patienter i alla åldrar. All behandling och träning är individuell och särskilt anpassad till de behov som den enskilda patienten har.

Våra områden

Fotanalys

Vi hjälper dig med dina fotbesvär med en bedömning och ger råd om åtgärder.

Läs mer

Akupunktur

Akupunktur har använts inom den kinesiska medicinen i tusentals år.

Läs mer

Akut besök

Du som plötsligt har fått ont i ryggen eller nacken kan snabbt få hjälp.

Läs mer

Artrosskola

Teori och träning för dig med ledbesvär från höft, axel, händer och/eller knä.

Läs mer

Graviditetsbesvär

Råd och träning för dig som är gravid eller nyligen har varit gravid, individuella besök.

Läs mer

TENS

Hjälpmedlet skrivs ut enligt Västra Götalands riktlinjer efter indivuell utprovning på vår mottagning.

Läs mer

Hjärtrehabilitering

Du som har hjärtsjukdom, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller har genomgått en hjärtoperation är välkommen till oss för rehabilitering efter den inledande rehabiliteringsperioden på sjukhuset.

Läs mer

Idrottsskada

Vi hjälper dig med rehabilitering av din idrottsskada.

Läs mer

Kropp och själ

Människan är en helhet bestående av kropp och själ som är tätt sammanlänkade och helt beroende av varandra.

Läs mer

McKenzie-metoden

Mekanisk Diagnostik och Terapi – känd som McKenzie-metoden

Läs mer

Medicinsk träningsterapi

Denna träningsform har till syfte att stärka, öka rörlighet och ge smärtlindring vid problem i rörelse- och stödjeorganen.

Läs mer

Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken.

Läs mer

Smärtlindring, aktivitet

Vid långvarig smärta gäller det ofta att lära sig leva ett bra liv trots besvären.

Läs mer

Rygg- och nackbesvär, whiplash, “musarm”, axlar, knän, höfter och fötter är vanliga besvär från rörelse- och stödjeapparaten som vi har stor erfarenhet av. Det kan handla om rehabiltering efter en skada eller att man har genomgått en operation. Men vi träffar också gärna patienter som har gått igenom en hjärtinfarkt, har en lungsjukdom t.ex. KOL eller emfysem samt patienter med stressrelaterade besvär med nedstämdhet och depression. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att stärka tilltron till den egna kroppens förmåga, hjälp till självhjälp.

Tillsammans lägger patienten och sjukgymnasten/arbetsterapeuten upp en aktiv målinriktad behandlingsplan, som sedan utvärderas kontinuerligt. Aktiv innebär att du som patient är delaktig och tar eget ansvar.

När du kommer första gången till sjukgymnasten/fysioterapeuten görs en grundlig undersökning.

Behandlingen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och omfattar manuella åtgärder som traktion, mobilisering, manipulation, muskeltöjning, stabiliseringsträning och/eller anpassad träning i vår träningssal. Ofta blir din behandling en kombination av ovanstående.

Remiss

Du behöver ingen remiss för att få vård, men har du fått en remiss av din läkare, vill vi gärna att du tar den med dig. Har du ett muntlig rekommendation besked från din läkare att söka sjukgymnast, vill vi gärna veta vad läkaren heter och när du fick beskedet.

Röntgensvar

Tag gärna med en kopia på aktuella röntgensvar, andra undersökningssvar och medicinlista till ditt första besök hos oss.

Mediciner

Det är värdefullt för oss att veta vilka mediciner du tar. Ta gärna reda på vad de heter och skriv ner — mediciner har ofta krångliga namn som är svåra att komma ihåg.

Högkostnadskort och frikort

Frikort för öppenvård gäller. Den som inte har frikort betalar 100 kronor för varje behandling. Frikort i öppen vård utfärdas när man under en tolvmånadsperiod betalat 1100 kronor inom vårdval rehab läkare eller annan sjukvårdande behandling. Vi utfärdar ditt frikort. Tänk på att avboka din tid 24 timmar i förväg vid förhinder annars debiteras du 175 kr för besöket (gäller även dig som har frikort)

Du kan läsa mer om patientavgifter här.

Boka tid

Patientbesök till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Boka tid

Boka gruppträning

För dig som har aktivt medlemsskap hos oss.

Boka gruppträning