Fysisk aktivitet på recept

Ett sätt för dig att få träningshandledning med legitimerad personal under en begränsad period. Kostnad 100 kr per tillfälle. Frikort gäller.

Boka tid

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept är vedertaget arbetssätt för att få den ”bästa medicinen” för många sjukdomar och besvär. Det är i dag allmänt accepterat att en fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk att utveckla flera sjukdomstillstånd, t.ex hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, depression, högt blodtryck, tjocktarms cancer och övervikt. Fysisk aktivitet  på recept anses numer vara en betydelsefull del av behandlingen vid en mängd olika sjukdomstillstånd där rekommendationen förr var att avstå från aktivitet t.ex. hjärtsvikt och KOL.

För att kunna behålla och utveckla kondition och styrka krävs ofta en viss intensitet i den fysiska träningen. Det är ofta svårt att veta vilka övningar som är bäst, vilka som är mindre lämpliga och vilken träningsnivå man skall lägga sig på. Detta hjälper vi dig med.

Vi följer din konditionsutveckling så att du får ett ”kvitto” på dina ansträngningar och utvecklar din träning så att den anpassas efter dina individuella behov.

Vi ser fram emot att handleda dig till ett mer fysiskt
aktivt liv och uppmuntra dig i din strävan!

Patientavgift 100 kr per tillfälle. Högkostnadsskydd och frikort gäller. Högst 12 tillfällen under en period på två månader.