Idrottsskada

Vi hjälper dig med rehabilitering av din idrottsskada för att snabbt komma igång med träning igen.

Boka tid

Den vanligaste bakomliggande orsaken till en allvarlig idrottsskada är en tidigare lindrigare skada som har nonchalerats eller inte tränats upp fullt ut.

Inom sjukgymnastiken Hälsa i Kubik har vi lång erfarenhet av rehabilitering av skador som uppstår inom idrottsutövning. Vi gör en analys av den specifika idrottens krav och lägger upp träningen för att du så snart som möjligt skall kunna återgå till din idrott utan att riskera att du skadar dig ytterligare.