TENS

Vi skriver ut enligt Västra Götalands riktlinjer efter individuell utprovning på vår mottagning.

Boka tid

Har du svårt att ta dig till oss finns det möjlighet att få åka sjukresor till oss för att prova ut hjälpmedlet. För ställningstaganden om eventuell bostadsanpassning görs hembesök.

Hjälpmedlet är ett lån och skall återlämnas när du inte längre behöver det.

Blir det något fel på ditt hjälpmedel bokar du in en tid för att återlämna hjälpmedlet och för att få ett nytt.

Vi hjälper dig med din smärtlindring

Transkutan Elektrisk Nervstimulering

TENS är en kliniskt beprövad och dagligen använd av sjukgymnaster och andra vårdgivare. Behandlingsmetoden är säker – och i motsatt till tablettintag – har den inga biverkningar.

Några vanliga besvär som vi ofta behandlar med TENS inom Hälsa i Kubik är ledsmärta på grund av artros, rygg- och nackbesvär. Vi förskriver TENS som ett tillfälligt lån under tre månader och vi säljer TENS-apparater samt TENS plattor. Vi har möjlighet att hyra ut TENS-birth vid förlossningar. Du kan få några provbehandlingar hos oss innan du bestämmer dig för att köpa en apparat och fortsätter på egen hand i hemmet.

Så här fungerar TENS

Din kropp har egna system för att lindra smärta. TENS arbetar tillsammans med dessa system och förstärker dem. Elektroder som ser ut som stora plåster, placeras på huden där du har ont.

Elektroderna är kopplade till en TENS-stimulator som ger ut impulser. Dessa impulser blockerar smärtan så att du inte känner den. Testa själv! Att massera ett område som gör ont känns oftast bra, eller som man gjort i alla tider – man blåser på det onda. Att massera eller blåsa är andra sätt att blockera smärtimpulserna på, fast TENS är effektivare.

De vanligaste TENS-programmen är med högfrekvent stimulering som är förstahandsvalet vid både akut och långvarig smärta. Genom den högfrekventa stimuleringen sänds impulser till nervsystemets egna smärthämmande mekanismer som blockerar smärtan. Högfrekvent TENS kan användas hur ofta som helst och hur länge som helst men varje behandling bör vara i minst 30 minuter.

En annan form av TENS är med lågfrekvent stimulering. Smärtlindring med lågfrekvent stimulering uppkommer genom stimulering av muskler så att kroppens egna, morfinliknande ämnen, endorfiner, frisätts. Elektroderna ska placeras på en muskel i det smärtande området så att en synbar muskelkontraktion uppstår. Lågfrekvent TENS kan användas 20-45 min, 3 ggr/dag. Lågfrekvent stimulering kan ge träningsvärk om behandlingstiden är för lång.

TENS ger bra resultat vid både akut och långvarig smärta. Smärtlindringen är oftast som mest effektiv under själva stimuleringen, men effekten kan hålla i sig efter det att programmet avslutats. TENS kan ibland räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling. Det går utmärkt att kombinera tablettbehandling och TENS. Tack vare TENS kan många minska sin tablettförbrukning.

TENS ökar även cirkulationen varför metoden även lämpar sig för behandling av långvariga bensår.

TENS-programmen behandlar inte alltid orsaken till smärtan.

Nu finns det möjlighet att lindra mensvärk med TENS som är helt biverkningsfritt och mycket effektivt. Vid denna typ av behandling används en stimulator som via elektroder på kroppen skickar impulser. Impulserna blockerar smärtimpulserna till hjärnan så att de inte upplevs. Med TENS utnyttjas kroppens egna smärtlindrande system och man antar även att syrebristen i livmodermuskeln hävs, alltså det som orsakar smärtan.