Träningsknuff

En ”knuff” för att utveckla din träning.

För att variera träningen och utveckla din teknik kan du delta i vår minigrupp på 3-5 perrsoner och utveckla din träning under handledning av legitimerad fysioterapeut. Forskning visar att variation i träningen leder till bättre resultat jämfört med att alltid träna invanda övningar. Tränings”knuffarna” har olika teman och kan dyka upp under olika dagar i veckan och under olika tider med minst två veckors framförhållning. Så håll ögongen öppna i bokningsportalen! Träningsknuffen ingår i ditt aktiva träningskort.

Styrketräning med skivstång och kettlebell startar vi med strax följt av konditionsträning. Välkommen till dessa inspirationsträffar för nya träningsupplevelser!

Boka tid

Patientbesök till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Boka tid

Boka gruppträning

För dig som har aktivt medlemsskap hos oss.

Boka gruppträning