Träningsknuff

En ”knuff” för att utveckla din träning.

Boka tid

För att variera träningen och utveckla din teknik kan du delta i vår minigrupp på 3-5 personer och utveckla din träning under handledning av legitimerad fysioterapeut. Forskning visar att variation i träningen leder till bättre resultat jämfört med att alltid träna invanda övningar. Tränings”knuffarna” har olika teman och kan dyka upp under olika dagar i veckan och under olika tider med minst två veckors framförhållning. Så håll ögonen öppna i bokningsportalen! Träningsknuffen ingår i ditt aktiva träningskort.