Arbetsterapi

Arbetsterapi är den vetenskap som studerar människans förmåga att utföra arbetssysslor eller andra aktiviteter i vardagliga livet, framför allt vid skada, sjukdom eller annan funktionsnedsättning.

Boka tid

Våra områden

Vardagsbalans

Patientutbildningen ”Vardagsbalans” bygger på det vetenskapligt framtagna programmet ReDo och leds av certifierad legitimerad arbetsterapeut.

Andningsskola

Din andning är det kraftfullaste verktyget för att sänka din inre stress och därmed minska upplevelsen av andnöd.

Handträning

Grundläggande träning av handens rörlighet och styrka är viktigt för att minska besvär. Att träna upp handens funktion vid till exempel artros eller efter en operation är av stor betydelse.

Sjukskrivningsprocessen

Försäkringskassan ansvarar för att samordna de olika åtgärder en person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete.

Sömnproblem

I vår sömnskola kan du få hjälp med att få bättre sömn.

Funktionsbedömning

En funktionsbedömning är en utredning som görs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter på remiss från din vårdcentral.

Syftet är att hjälpa individer att återfå önskad aktivitetsförmåga och också att arbeta med förebyggande åtgärder. De arbetsterapeutiska insatserna fokuserar på att ta vara på de förmågor som individen besitter och utifrån detta finna ett alternativt tillvägagångssätt, träna för att återfå förmåga helt eller delvis och ge råd vid anpassning av den fysiska miljön.

Handträning

Hjälpmedelrådgivning och förskrivning

Stresshantering och vardagsrevidering

Träning av Allmän daglig livsföring – ADL

Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
Individuellt besök 100 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller. Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras 175 kr. Gäller även för barn och för dig som har frikort.