Arbetsterapi

Arbetsterapi är den vetenskap som studerar människans förmåga att utföra arbetssysslor eller andra aktiviteter i vardagliga livet, framför allt vid skada, sjukdom eller annan funktionsnedsättning.

Våra områden

Andningsskola

Din andning är det kraftfullaste verktyget för att sänka din inre stress och därmed minska upplevelsen av andnöd.

Läs mer

Funktionsbedömning

En funktionsbedömning är en utredning som görs av sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Hälsa i Kubik.

Läs mer

Handträning

Grundläggande träning av handens rörlighet och styrka är viktigt för att minska besvär. Att träna upp handens funktion vid till exempel artros eller efter en operation är av stor betydelse.

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Försäkringskassan ansvarar för att samordna de olika åtgärder en person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete.

Läs mer

Sömnskola

Det är vanligt med sömnsvårigheter, oftast är det inget som du behöver oroa dig för. Men om du sover för lite natt efter natt, blir trött, mår dåligt och fungerar sämre i vardagen, kan du behöva hjälp med att få bättre sömn.

Läs mer

Vardagsbalans

Patientutbildningen ”Vardagsbalans” bygger på det vetenskapligt framtagna programmet ReDo och leds av certifierad legitimerad arbetsterapeut.

Läs mer

Syftet är att hjälpa individer att återfå önskad aktivitetsförmåga och också att arbeta med förebyggande åtgärder. De arbetsterapeutiska insatserna fokuserar på att ta vara på de förmågor som individen besitter och utifrån detta finna ett alternativt tillvägagångssätt, träna för att återfå förmåga helt eller delvis och ge råd vid anpassning av den fysiska miljön.

Träning av Allmän daglig livsföring – ADL

Handträning

Hjälpmedelrådgivning och förskrivning

Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
Individuellt besök 100 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller. Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras 175 kr. Gäller även för barn och för dig som har frikort.

Boka tid

Patientbesök till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Boka tid

Boka gruppträning

För dig som har aktivt medlemsskap hos oss.

Boka gruppträning