Sömnproblem och sömnskola

Sömnskola innebär handledning enskilt eller i grupp för att utveckla sömnen. Sker under handledning av arbetsterapeut digitalt eller på plats hos Hälsa i Kubik i Mölndal

I vår sömnskola får du hjälp med dina sömnproblem. Möten på vår mottagning. Boka ”Nybesök arbetsterapi”.

Sömnproblem orsakas ofta av stress

Sömnproblem orsakade av stress framkallar att hela ditt nervsystem ställer in sig på vakenhet och du får svårt att varva ned och somna. Sömnproblemen handlar om att din sömn blir ytligare av stress och om du vaknar tidigt på morgonen kan du har svårt att somna om.

Hur hjälper vi dig med dina sömnproblem?

Ett individuellt möte inleder och avslutar sömnskolan. Vid mötet berättar du om din bakgrund och om hur ditt sömnmönster och dina sömnproblem ser ut. De påföljande sex träffarna sker digitalt och du får råd av erfaren arbetsterapeut om hur du kan minska dina sömnproblem. Du får också diskutera med övriga deltagare och kursledare för att få en större kunskap om sömn och vad som påverkar den. Mellan tillfällena för du en sömndagbok där du kan följa din utveckling.

Sömn och träning

Du påverkar din sömn av fysisk aktivitet och träning visar modern forskning. Det handlar om att träningen påverkar vårt stresshormon, vilket vi idag får allt större kunskap kring. I sömnskolan ingår att du får stöd för att utveckla din fysiska aktivitet och träning utifrån dina förutsättningar. Du kan få stöd för att utveckla ett personligt träningsprogram, få hjälp med motivationsarbetet för att träna, få en träningsdagbok och få följa din konditionsutveckling med ett gångtest.

Klicka här för att lyssna på doktor Anders Hansen om sömn och träning

Infoblad om sömnskolan klicka här

Hälsa i Kubik som vårdval

  • Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
  • Patientbesök individuellt 100 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller.
  • Är du yngre än 20 år eller äldre än 85 år betalar du ingen patientavgift.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras. Gäller även för dig som inte betalar patientavgift.

Boka smidigt online!