TENS

TENS-behandling som smärtlindring som provbehandling och som egenvård under handledning hos Hälsa i Kubik i Mölndal

TENS är ett hjälpmedel för egenvård utan biverkningar. Välj ”Hjälpmedelsbedömning” när du bokar.

TENS = Transkutan Elektrisk Nervstimulering

TENS är en kliniskt beprövad och dagligen använd av fysioterapeuter och andra vårdgivare. Behandlingsmetoden är säker – och i motsatt till tablettintag – har den inga biverkningar.

Ett hjälpmedel för egenvård

Vi använder ofta TENS som smärtlindring vid ledsmärta på grund av artros, rygg- och nackbesvär. Vi kan förskriva TENS som ett tillfälligt lån under en månad där du själv kan använda TENS-apparaten flera timmar per dag. Naturligtvis visar vi dig hur du skall använda TENS-apparaten, placera elektroderna mm.

Smärtlindring vid förlossning och mensvärk

Vi har möjlighet att hyra ut TENS-birth vid förlossningar. Elstimulering är också effektivt mot menssmärta – helt biverkningsfritt och mycket effektivt. Du kan få lära dig hur man gör med några provbehandlingar hos oss.

Därefter kan du bestämma dig för om du skall köpa en TENS-apparat för att fortsätta på egen hand i hemmet.

Så här fungerar TENS

Din kropp har egna system för att lindra smärta. TENS arbetar tillsammans med dessa system och förstärker dem. Elektroder som ser ut som stora plåster, placeras på huden där du har ont.

Elektroderna är kopplade till en TENS-stimulator som ger ut impulser. Dessa impulser blockerar smärtan så att du inte känner den. Testa själv! Att massera ett område som gör ont känns oftast bra, eller som man gjort i alla tider – man blåser på det onda. Att massera eller blåsa är andra sätt att blockera smärtimpulserna på, fast TENS är effektivare. Impulserna blockerar smärtimpulserna till hjärnan så att de inte upplevs.

Du väljer vilket program

De vanligaste programmen som finns i elstimulatorn är med högfrekvent stimulering som är förstahandsvalet vid både akut och långvarig smärta. Den högfrekventa stimuleringen sänder impulser till nervsystemets egna smärthämmande mekanismer som blockerar smärtan. Din behandling bör vara minst 30 minuter lång med den kan vara hur lång som helst – större delen av dagen om det känns bra.

Du kan också välja lågfrekvent stimulering på apparaten. Smärtlindring uppkommer då genom stimulering av muskler. Du placerar elektroderna  på en muskel i det smärtande området så att du ser en  muskelkontraktion uppstår. Morfinliknande ämnen, endorfiner, frisätts när din muskulatur kontraheras. Lågfrekvent TENS kan användas 20-45 min, 3 ggr/dag. Lågfrekvent stimulering kan ge träningsvärk om behandlingstiden är för lång.

TENS minskar behovet av smärtlindrande medicin

Elstimuleringen behandlar inte alltid orsaken till smärtan men med TENS får du bra resultat vid både akut och långvarig smärta. Smärtlindringen är oftast som mest effektiv under själva stimuleringen, men effekten kan hålla i sig efter det att programmet avslutats. TENS kan ibland räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling. Det går utmärkt att kombinera tablettbehandling och TENS. Tack vare elstimuleringen kan många minska sin tablettförbrukning.

TENS ökar även cirkulationen varför metoden även lämpar sig för behandling av långvariga bensår.

Du skall undvika elstimulering om du har en pacemaker.

https://www.1177.se/behandling–hjalpmedel/smartbehandlingar-och-rehabilitering/tens

Boka smidigt online!