Fysioterapi

Fysioterapi rehabträning med fysioterapeut i gymmet hos Hälsa i Kubik i Mölndal

Fysioterapi (tidigare kallat sjukgymnastik), är ett sätt för att behandla och åtgärda dina besvär oavsett om du är idrottsman, motionär eller om du har besvär relaterat till arbetsbelastning, sjukdom eller ålder.

Boka videomöte

Våra områden

Graviditetsbesvär stöd i 3 steg

Graviditetsbesvär går att påverka med råd och träning för dig som är gravid eller nyligen har varit gravid. Missa inte vår MammaHälsa utbildning!

Artros och artrosskola

Artrosdiagnos ställer vi efter en klinisk undersökning av dina leder.

Läs artikel i GP

Akuttid

Akuttid – om du plötsligt har fått ont i t.ex. ryggen kan du snabbt få hjälp hos oss. Ring oss! Vi har fler tider än vad som syns i vår webbokning.

Fotanalys

Vi hjälper dig med dina fotbesvär med en bedömning och ger råd om åtgärder.

Smärtskola

Smärtlindring med hjälp av ökad kunskap. Du får lära dig hur du själv kan minska smärtan med fördjupad kunskap och anpassad och korrekt doserad fysisk aktivitet | Hälsa i Kubik i Mölndal

Stresshantering

Människan är en helhet bestående av kropp och själ som är tätt sammanlänkade och helt beroende av varandra. Boka ”Nybesök arbetsterapi”.

TENS

TENS är ett hjälpmedel för egenvård utan biverkningar. Välj ”Hjälpmedelsbedömning” när du bokar.

Akupunktur

Akupunktur har använts inom den kinesiska medicinen i tusentals år.

Hjärtrehabilitering

Du som har hjärtsjukdom, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller har genomgått en hjärtoperation är välkommen till oss för rehabilitering efter den inledande rehabiliteringsperioden på sjukhuset. Välj ”Nybesök fysioterapi”” när du bokar.

Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapin.

Medicinsk träningsterapi

Denna träningsform har till syfte att stärka, öka rörlighet och ge smärtlindring vid problem i rörelse- och stödjeorganen. Du bokar det som ”Nybesök fysioterapi”.

McKenzie metoden

Mekanisk Diagnostik och Terapi – känd som McKenzie metoden. Boka ”Nybesök fysioterapi”.

Idrottsskada

Vi hjälper dig med rehabilitering av din idrottsskada för att snabbt komma igång med träningen igen.

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på Recept är ett sätt för dig att få träningshandledning med legitimerad personal under en begränsad period. Boka ”Nybesök fysioterapi”.

Vad är det för skillnad på sjukgymnastik och fysioterapi?

Sedan första januari 2014 fick sjukgymnaster en ny skyddad yrkestitel, fysioterapeut, vilket innebär att examinerade sjukgymnaster efter detta datum kallas för fysioterapeuter. Titeln sjukgymnast finns kvar, och kommer att förbli en skyddad yrkestitel så länge det finns sjukgymnaster kvar. En anledning till namnbytet var att fysioterapeut stämmer bättre i ett internationellt perspektiv.

Ett legitimationsyrke, så som fysioterapeut och arbetsterapeut, innebär bland annat att arbetet skall vila på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet samt att Socialstyrelsen granskar yrkesutövningen. Personen är personligt ansvarig för sitt arbete och dokumentation samt riskerar att bli personligen granskad.

Fysioterapi är effektiva åtgärder för många besvär. Inom primärvårdsområdet, som Hälsa i Kubik verkar inom, finns patienter inom alla åldrar. Barn under förskoleåldern tar vanligen barnsjukhusens fysioterapeuter hand om.
Arbetsfältet för fysioterapeuter är väldigt brett som t.ex. ortopedi, hjärta och cirkulation, smärta, stress, andning, ergonomi, psykisk ohälsa, stress och fysisk inaktivitet
All rådgivning, behandling och träning inom fysioterapin är individuell och särskilt anpassad efter dina enskilda behov och vilar på vetenskaplig grund. Åtgärderna kan handla om rådgivning för egenvård och uppföljning. Det kan även röra sig om behandlingar under en begränsad period med utvärdering av effekten. Fysioterapi kan också innebära handledning i träning för att utveckla rörelseval, rörelseutföranden och dosering där resultatet kontinuerligt följs upp.

Fysioterapi på Hälsa i Kubik

Inom fysioterapin på Hälsa i Kubik har vi stor erfarenhet av många ortopediska besvär så som rygg- och nackbesvär, whiplash, “musarm”, axlar, knän, höfter. Vi erbjuder fysioterapi och rehabilitering även efter en skada, vid besvär som har kommit successivt eller om du har genomgått en operation.
Fysioterapin inom Hälsa i Kubik erbjuder mycket goda möjligheter till handledning i träning i det välutrustade gymmet eller i bassängen i Åbybadet Du kan därefter övergå till fortsatt hälsoutveckling inom vår friskvårdsverksamhet och/eller egenvård.
Inom fysioterapin på hälsa i Kubik kan vi också vara en del av rehabiliteringen vid hjärtbesvär, lungsjukdom t.ex. KOL och vid stressrelaterade besvär så som nedstämdhet och depression.
Vi lägger tillsammans med dig upp en aktiv målinriktad behandlingsplan, som vi sedan utvärderar kontinuerligt. Vi vill gärna vara närvarande i din träning för att ge dig stöd och uppmuntran. Du som patient är delaktig och tar eget ansvar. Vi stöttar dig med motivationsarbetet.

När behöver man fysioterapi?

Fysioterapi och rehabilitering kan vara det bästa valet i många lägen. Om du har skadat knät på en skidresa, har stressrelaterade besvär, eller om du har långvariga problem med nacke, rygg, axlar, knän och fötter – fysioterapin jobbar med att lösa det mesta inom kropp och själ.

Om du har haft en stroke eller hjärtbesvär så kan fysioterapi också vara det bästa alternativet för dig för att återfå bästa möjliga funktion.

Fysioterapi förekommer också inom området ergonomi som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom industrin. Syftet med ergonomi är att förebygga belastningsskador vid tunga lyft eller vid långvariga repetitiva arbetsmoment. Många problem uppstår när man har dålig ergonomi och inte rör sig tillräckligt mycket i vardagen.
Om du känner igen dig i något av dessa besvär ta gärna kontakt med oss på Hälsa i Kubik! Vi ligger i Mölndal på gränsen till Göteborg och fokuserar på just fysioterapi, arbetsterapi och träning.
Ingen remiss behövs, utan det är bara att kontakta oss eller boka tid!

Fysioterapi vid psykisk ohälsa

Att använda fysioterapi med avsikten att förbättra den psykiska hälsan blir alltmer vedertaget i Sverige. Forskning visar på att fysisk aktivitet under handledning av fysioterapeut är en mycket betydelsefull åtgärd vid psykisk ohälsa. Vid depression är fysisk aktivitet förstahandsalternativet som behandling och har lika stor positiv effekt som antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi.

Allt fler utvecklar psykisk ohälsa i samhället idag. Det är den största anledningen till sjukfrånvaro i Sverige, och statistik visar att cirka 48% av alla sjukskrivningar beror på just det. Psykisk ohälsa har också en stor tendens att påverka den fysiska hälsan negativt – kropp och själ påverkar varandra. Fysioterapeuten kan vara ett stöd med rådgivande samtal, avspänningstekniker, kroppskännedom och träning av den fysiska prestationsförmågan utifrån den enskilda individens förutsättningar. Forskning visar att träning och fysisk aktivitet har en positiv påverkan på sömnsvårigheter, stress, ångest, och depression, för att nämna några.

Vi vet att träning påverkar vår hjärna positivt med utsöndring av ”må-bra-hormoner” som framkallar känslor av välbehag, glädje, lustkänslor, lyckokänslor och ger dessutom smärtlindring,

Kort och gott: Med hjälp av fysisk aktivitet, vilket är just det fysioterapi erbjuder, får man bättre koncentrationsförmåga, man sover bättre, blir allmänt piggare, och känner sig mindre stressad i vardagen.

Arbetsterapi och fysioterapi hur kompletterar områdena varandra?

Arbetsterapeutens mål är att tillsammans med patienten hitta lösningar som ska leda till att klara av uppgifter i hemmet, på kontoret, eller på fritiden. Det kan handla om att du med hjälp av ett hjälpmedel eller med hjälp av anpassning av hemmet kan utföra vad du önskar i din vardag. Både fysioterapeuten och arbetsterapeuten från Hälsa i Kubik kan komma hem till dig vid behov.

Ett specialområde för arbetsterapeuter är handbedömningar och träning efter handskador och handoperationer. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter samverkar kring psykisk ohälsa. Smärtbehandling med akupunktur är ett annat gemensamt område för de båda yrkeskategorierna.

Vi på Hälsa i Kubik erbjuder både arbetsterapi och fysioterapi – du hittar oss i Mölndal vid gränsen till Göteborg!

Hälsa i Kubik – ditt center för fysioterapi, arbetsterapi och träning

Hälsa i Kubik är ett träningscenter som fokuserar på fysioterapi, arbetsterapi och träning. Vi har funnits i området sedan 2008 med avtal mer Västra Götalandsregionens sjukvård inom Vårdval Rehab och uppfyller alla de kvalitetskrav som Västra Götalandsregionen ställer på verksamheten.

Ingen remiss krävs för att boka tid hos oss. Du kan välja att boka tiden via vår hemsida med vår webbokning: halsaikubik.se eller ringa till oss. Telefon: 031-169740.
Du kan även boka tid för kostnadsfri telefonrådgivning för att få guidning kring hur vi kan hjälpa dig.

Remiss för fysioterapi eller arbetsterapi behövs inte

Du behöver ingen remiss för att få vård, men har du fått en remiss av din läkare, vill vi gärna att du tar den med dig. Har du en muntlig rekommendation eller besked från din läkare att använda fysioterapi, vill vi gärna veta vad läkaren heter och när du fick beskedet.

Bokning av fysioterapibesök via vår webbokning

Har du varit hos oss tidigare loggar du in på ”mina sidor” för att boka tid med din mailadress och ditt lösenord
Du som är ny hos skriver in dina uppgifter när du bokar tiden och använder därefter inlogg. Skapa gärna ett eget unikt lösenord. Du som redan har varit hos oss behöver få ett nytt lösenord och vi kanske behöver uppdaterade uppgifter om dig.
För att boka ett nybesök krävs att du inte har varit hos oss de senaste 365 dagarna. Annars bokar du ett sk ”Uppföljningsbesök”. Hittar du ingen tid som passar dig är du välkommen att ringa till oss. Vi svarar i telefon för det mesta under våra öppettider.

Nybesök fysioterapi

Tänk på att ta med dig legitimation när du kommer till oss första gången. Du betalar ditt besök, 100 kr, med betalkort eller swish. (Vi kan inte fakturera dig patientavgiften.)
Du som är under 20 år eller över 85 år betalar du ingen patientavgift. Om du har ett frikort är det bra om du även ta med dig det.
När du kommer första gången till fysioterapeuten får du fylla i ett frågeformulär, vi gör en undersökning, intervjuar dig om dina besvär, vi lyssnar av dina förväntningar och lägger därefter upp en planering för de olika rehabåtgärderna som vi tillsammans med dig kommer fram till.
Utifrån dina behov och det generella smittoläget/generella restriktioner har vi också möjlighet till hembesök, att träffa dig utomhus, och till vård på distans via ett videomöte eller telefonrådgivning.

Röntgensvar och mediciner

Tag gärna med en kopia på aktuella röntgensvar och andra undersökningssvar. Det är värdefullt för oss att veta vilka mediciner du tar. Ta gärna reda på vad de heter och skriv ner — mediciner har ofta krångliga namn som är svåra att komma ihåg.

Högkostnadskort och frikort

Frikort för öppenvård gäller hos oss. Den som inte har frikort betalar 200 kronor för varje behandling. Frikort i öppen vård utfärdas när man under en tolvmånadersperiod betalat 1150 kronor inom vårdval rehab, läkare eller annan sjukvårdande behandling.
Vi utfärdar ditt frikort i e-frikortsystemet.
Avbokning
Tänk på att avboka din tid 24 timmar i förväg annars debiteras besöket. (Enligt de regler som gäller inom Västra Götalandsregionens sjukvård)
Du avbokar lättast ditt besök genom att logga in via vår webbokning, logga in på ”mina sidor” med din mailadress och ditt lösenord.
Det går att avboka tiden fram till 24 timmar före utsatt tid. Du kan också kommunicera med oss via 1177 eller per telefon under våra öppettider.

Du kan läsa mer om patientavgifter här.

Fysioterapi i:

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål, Öckerö kommun