Funktionsbedömning

Funktionsbedömning med bland annat handstyrketest är ett led för att utveckla din träning på ett optimalt sätt under handledning av arbetsterapeut och fysioterapeut. Rådgivning sker digitalt eller på plats hos Hälsa i Kubik i Mölndal

En funktionsbedömning är en utredning som görs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter på remiss från din vårdcentral. Välj ”Nybesök arbetsterapi” när du bokar.

Hur går en funktionsbedömning till?

Vår arbetsterapeut eller fysioterapeut gör en funktionsbedömning på remiss från din vårdcentral. Vad du klarar bra och vad du har svårigheter att genomföra framgår av funktionsbedömningen. Den är ett standardiserat sätt att analysera din förmåga och planera rätt åtgärder så som rätt sjukskrivningsnivå. Funktionsbedömningen kan till exempel handla om att du fyller i ett självskattningsformulär med fokus på din aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö samt prioriteringar. Andra bedömningar kan handla om att analysera muskelstyrka, kondition och balans för att kunna sätta in åtgärder av lämplig och rätt doserad träning.

Vi gör en funktionsbedömningen på remiss från primärvårds läkare i Mölndal t.ex. inför ett avstämningssamtal med Försäkringskassan för dig i arbetsför ålder.

Nedsatt ork går att påverka

Det kanske visar sig att du har nedsatt fysisk och eller psykisk prestationsförmåga vilket är en betydelsefull faktor i sjukskrivningsprocessen. Hos oss på Hälsa i Kubik kan du få sakkunnig hjälp för att utveckla den fysiska och psykiska orken på ett metodiskt sätt t.ex genom deltagande i en patientutbildning.

Att få en struktur på sin vardag är också av betydelse för att kunna återgå till arbetet. Vi rekommenderar patientutbildningen Vardagsbalans som leds av vår arbetsterapeut.

Hälsa i Kubik som vårdval

  • Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
  • Individuellt besök 200 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller. Är du yngre än 20 år eller äldre än 85 år betalar du ingen patientavgift.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras. Gäller även för dig som inte betalar patientavgift.