Funktionsbedömning

En funktionsbedömning är en utredning som görs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter på remiss från din vårdcentral.

Boka tid

Funktionsbedömning

Vår arbetsterapeut eller fysioterapeut gör en funktionsbedömning på remiss från din vårdcentral. Vad du klarar bra och vad du har svårigheter att genomföra framgår av funktionsbedömningen. Den är ett standardiserat sätt att analysera din förmåga och planera rätt åtgärder så som rätt sjukskrivningsnivå. Funktionsbedömningen kan till exempel handla om att du fyller i ett självskattningsformulär med fokus på din aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö samt prioriteringar. Andra bedömningar kan handla om att analysera muskelstyrka, kondition och balans för att kunna sätta in åtgärder av lämplig och rätt doserad träning.

Vi gör en funktionsbedömningen på remiss från primärvårds läkare i Mölndal t.ex. inför ett avstämningssamtal med Försäkringskassan för dig i arbetsför ålder.

Nedsatt ork går att påverka

Det kanske visar sig att du har nedsatt fysisk och eller psykisk prestationsförmåga vilket är en betydelsefull faktor i sjukskrivningsprocessen. Hos oss på Hälsa i Kubik kan du få sakkunnig hjälp för att utveckla den fysiska och psykiska orken på ett metodiskt sätt t.ex genom deltagande i en patientutbildning.

Att få en struktur på sin vardag är också av betydelse för att kunna återgå till arbetet. Vi rekommenderar patientutbildningen Vardagsbalans som leds av vår arbetsterapeut.

 

  • Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
  • Individuellt besök 100 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras. Gäller även för barn och för dig som har frikort.