Funktionsbedömning

En funktionsbedömning är en utredning som görs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter på remiss från din vårdcentral.

Boka tid

Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör en funktionsbedömning på remiss från din vårdcentral. Funktionsbedömningen är ett standardiserat  sätt att beskriva vad du klarar bra och vad du har svårigheter att genomföra. Bedömningen är  en viktig del för att analysera din förmåga och planera rätt åtgärder. Funktionsbedömningen kan till exempel handla om att du fyller i ett självskattningsformulär med fokus på din aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö samt prioriteringar.

Funktionsbedömningen görs på remiss från primärvårds läkare i Mölndal och kan vara ett led i sjukskrivningsprocessen inför ett avstämningssamtal med Försäkringskassan för dig i arbetsför ålder.

Funktionsbedömning kan också vara ett led i att avgöra lämpliga rehabiliteringsinsatser och eventuella stödinsatser som kan behövas

  • Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
  • Individuellt besök 100 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras 175 kr. Gäller även för barn och för dig som har frikort.