Sjukskrivningsprocessen

I sjukskrivningsprocessen kan du få stöd av fysioterapeut och arbetsterapeut på Hälsa i Kubik

Du kan få stöd under din sjukskrivning. Välj ”Nybesök arbetsterapi” när du bokar.

Sjukskrivningsprocessen

I sjukskrivningsprocessen kan du få stöd av fysioterapeut och arbetsterapeut på Hälsa i Kubik för att samverka  med  vårdcentralens rehabkoordinator, sjukskrivande läkare, arbetsgivare, och Försäkringskassehandläggare.

Hälsa i Kubik samverkar med ansvarig läkare och rehabsamordnare på din vårdcentral i Mölndal i din sjukskrivningsprocess. Arbetsterapeuten och/eller fysioterapeuten gör en funktionsbedömning som sedan blir ett stöd för den medicinska bedömningen och för planering av åtgärder och kan till exempel handla om att du behöver återgå till arbete successivt genom deltidssjukskrivning eller anpassning av arbetstider. Det kan också handla om anpassning av arbetsuppgifter efter en period sjukskrivning, tillfälligt eller för längre tid.

Hur hjälper vi dig?

Det kanske visar sig att du har nedsatt fysisk och eller psykisk prestationsförmåga vilket är en betydelsefull faktor i sjukskrivningsprocessen. Hos oss på Hälsa i Kubik kan du få sakkunnig hjälp för att utveckla den fysiska och psykiska orken på ett metodiskt sätt t.ex genom deltagande i en patientutbildning.

Vi rekommenderar patientutbildningen Vardagsbalans som leds av vår arbetsterapeut.

Hälsa i Kubik som vårdval

  • Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
  • Individuellt besök 100 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras (och gäller även för dig som är yngre än 20 år och äldre än 85 år)