Sjukskrivningsprocessen

Försäkringskassan ansvarar för att samordna de olika åtgärder en person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete.

Boka tid

Fysioterapeut och arbetsterapeut på Hälsa i Kubik kan stödja dig i denna process. För att kunna samordna de olika insatserna som krävs kallar Försäkringskassan till ett avstämningsmöte mellan arbetsgivare, sjukskrivande läkare och Försäkringskasse handläggare.

Hälsa i Kubik samverkar med ansvarig läkare i Mölndal, som ett led i läkarens bedömning av medicinskt tillstånd. Det kan röra sig om att arbetsterapeuten eller sjukgymnasten gör en funktionsbedömning som ett stöd för den medicinska bedömningen. Hälsa i Kubiks arbetsterapeut/fysioterapeut har också möjlighet att deltaga vid avstämningsmötet för att stödja dig i sjukskrivnings processen.

Syftet med ett avstämningsmöte är dels att klarlägga vad den anställde på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra, dels att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att den anställda ska komma tillbaka till arbetet. Företagshälsovården kan också behöva kopplas in. Vi hjälper dig med dessa kontakter. Det kan till exempel handla om att den anställda behöver återgå till arbete successivt genom deltidssjukskrivning eller anpassning av arbetstider. Det kan också handla om anpassning av arbetsuppgifter efter en period sjukskrivning, tillfälligt eller för längre tid.

  • Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
  • Individuellt besök 100 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras 175 kr. Gäller även för barn och för dig som har frikort.