Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken.

Syftet är att behandla akuta besvär, långvariga smärtproblem samt skador och sjukdomar i rörelsesystemet. Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt träning. OMT anpassas till varje enskild patient och utvecklas av aktuell vetenskaplig och klinisk forskning.

Behandlingen utgår från dina förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning samt behandling av muskler och nervsystem.
Manuella tekniker kompletteras alltid med individuell funktionsträning och/eller styrketräning samt undervisning om den troliga orsaken till dina besvär

Ingen remiss krävs
Vanligt sjukgymnastik/fysioterapi besök inom 1-3 dagar

Vi samarbetar med läkare och vårdcentraler.

  • Hälsa i Kubik har avtal med Västra Götalandsregionen, ingår i Vårdval Rehab. Detta vårdval innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till
  • Sjukgymnastikbesök 100 kr. Högkostnadsskydd och frikort gäller.
  • Ej avbokade besök 24 timmar i förväg debiteras. Gäller även för barn och för dig som har frikort.