Stresshantering

Människan är en helhet bestående av kropp och själ som är tätt sammanlänkade och helt beroende av varandra.

Boka tid

Det som händer med den ena påverkar även den andra. När man vill minska sin stress och förbättra sin hälsa är det därför av största vikt att se denna helhetsbild och att arbeta med båda delarna. Kom till oss och delta i vår kurs ”Kropp och själ” där du får lära dig olika avspänningstekniker, kroppskännedom, mindfulness. Du får också teoretisk kunskap om stress, psykologiska reaktioner och hur dessa påverkar vår hälsa. Utöver gruppträffarna får du ett individuellt utformat träningsprogram och handledning i träningen.

Du bokar först ett individuellt besök ”nybesök kropp och själ” där bedömning av din stressnivå och besvär görs. Därefter kan det bli aktuellt med deltagande i kursen med två träffar per vecka under åtta veckors tid

Tid: onsdag kl. 14.00-15.00 samt ett individuellt bokat träningstillfälle per vecka.
Nya deltagare hälsas välkomna varje vecka.

Patientavgift: 50 kr till gruppträffar, 100 kr individuellt besök. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Infoblad Kropp&själ laddas ned här