Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Smärtskola – lär dig hantera smärta med rätt kunskap och rörelse

Kämpar du med långvarig smärta? På Hälsa i Kubik erbjuder vi en smärtskola där du får lära dig hur du själv kan minska smärtan med hjälp av kunskap och anpassad fysisk aktivitet.

Vad är smärtskolan?

Smärtskolan handlar om att ge dig verktygen för att själv kunna hantera och minska din smärta. Genom fördjupad kunskap och korrekt doserad fysisk aktivitet kan du uppnå smärtlindring och förbättrad livskvalitet.

Smärtlindring med ökad kunskap

Här är några av de saker du får lära dig i vår smärtskola:

  • Rätt kunskap: Förstå hur smärta fungerar och hur du kan påverka den.
  • Anpassad rörelse: Lär dig vilka fysiska aktiviteter som kan hjälpa dig att lindra smärta och hur du doserar dem rätt.
  • Rörelseglädje: Upptäck hur motion och träning kan motverka muskelspänningar och bidra till att du blir gladare och starkare.

Varför är fysisk aktivitet viktig?

Fysisk aktivitet har många positiva effekter, även för dem som inte är aktiva idrottare. Regelbunden rörelse kan hjälpa dig att öka din smärttolerans och göra det lättare att hantera smärtan. Dessutom blir man lättare till sinnes av att röra på sig, och fysisk aktivitet kan motverka de negativa effekterna av långvarig smärta på både kropp och psyke.

Hantera långvarig smärta

Långvarig smärta kan vara svår att komma tillrätta med, men det är inte omöjligt. Genom att förstå hur hjärnan tolkar smärtsignaler och hur du kan påverka ditt smärtsystem, kan du hitta sätt att minska smärtan och förbättra ditt välmående.

Boka en tid för arbetsterapi hos Hälsa i Kubik

Vill du lära dig hur du själv kan minska smärtan och förbättra din livskvalitet? Boka en tid för arbetsterapi hos oss. Vi på Hälsa i Kubik hjälper dig att hitta rätt strategier och övningar för att hantera smärtan på bästa sätt.