Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Funktionsbedömning – få en klar bild av din förmåga

Behöver du få en klar bild av vad du klarar av och vad du har svårt med i din vardag? På Hälsa i Kubik hjälper vi dig med en funktionsbedömning som ger dig och din vårdcentral viktig information.

Hur går en funktionsbedömning till?

En funktionsbedömning är en utredning som görs av våra erfarna fysioterapeuter och arbetsterapeuter på remiss från din vårdcentral. Den hjälper oss att analysera din förmåga och planera rätt åtgärder för dig, såsom rätt nivå på sjukskrivning.

Vad ingår i en funktionsbedömning?

  • Självskattningsformulär: Du får fylla i ett formulär som fokuserar på din aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö samt dina prioriteringar.
  • Muskelstyrka, kondition och balans: Vi analyserar din muskelstyrka, kondition och balans för att kunna sätta in lämpliga och rätt doserade träningsåtgärder.

Varför är funktionsbedömning viktigt?

Funktionsbedömningen visar vad du klarar bra och vad du har svårigheter att genomföra. Detta är viktigt för att kunna planera rätt insatser, exempelvis inför ett avstämningssamtal med Försäkringskassan. Om det visar sig att du har nedsatt fysisk och/eller psykisk prestationsförmåga kan vi hjälpa dig att utveckla din ork och förmåga på ett metodiskt sätt.

Hur kan vi på Hälsa i Kubik hjälpa dig?

Hos oss får du sakkunnig hjälp för att utveckla både din fysiska och psykiska ork. Vi erbjuder olika patientutbildningar, som exempelvis ”Vardagsbalans” som leds av en arbetsterapeut. Denna utbildning kan hjälpa dig att få struktur på din vardag, vilket är viktigt för att kunna återgå till arbetet.

Boka en tid för arbetsterapi hos Hälsa i Kubik

Behöver du en funktionsbedömning? Boka en tid för arbetsterapi hos oss. Vi på Hälsa i Kubik hjälper dig att få en klar bild av din förmåga och ger dig stöd för att utveckla din fysiska och psykiska hälsa.