Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Hembesök – få hjälp i ditt eget hem

Har du svårt att ta dig till vår mottagning? På Hälsa i Kubik erbjuder vi hembesök för arbetsterapi, så att du kan få den hjälp du behöver direkt i ditt eget hem.

Vad innebär hembesök?

Ibland kan det vara svårt att ta sig till en mottagning på grund av olika hinder, och då kan hembesök vara en bra lösning. Våra legitimerade arbetsterapeuter kommer hem till dig för att ge dig vård och stöd i din egen miljö.

Hur vi på Hälsa i Kubik kan hjälpa dig

  • Individuell bedömning: Under hembesöket gör vi en noggrann bedömning av dina behov och hur vi bäst kan hjälpa dig i din hemmiljö.
  • Personliga råd och anpassningar: Vi ger dig råd om hur du kan anpassa ditt hem för att göra vardagen enklare och säkrare, till exempel genom att placera ut hjälpmedel.
  • Rehabilitering och träning: Vi hjälper dig med rehabilitering och träning direkt i ditt hem, så att du kan förbättra din funktion och livskvalitet utan att behöva resa någonstans.

Fördelar med hembesök

Att få hjälp i ditt eget hem har många fördelar. Det kan göra det lättare för dig att följa rekommendationer och träning, och du får direkt stöd i den miljö där du tillbringar mest tid.

Boka ett hembesök hos Hälsa i Kubik

Behöver du arbetsterapi men har svårt att ta dig till vår mottagning? Boka ett hembesök hos oss. Vi på Hälsa i Kubik kommer till dig och ger dig den hjälp du behöver för att må bättre och klara vardagen lättare.