Patientavgift 200 kr. Frikort gäller. Ingen remiss krävs.

Vardagsbalans – hitta tillbaka till en balanserad vardag

Känner du att din vardag har blivit oorganiserad och stressig? Kursen ”Vardagsbalans” hos Hälsa i Kubik kan hjälpa dig att återfå strukturen och harmonin i din vardag.

Vad är ”Vardagsbalans”?

”Vardagsbalans” är en kurs som leds av våra certifierade och legitimerade arbetsterapeuter och bygger på ett vetenskapligt program. Kursen riktar sig till dig som behöver göra varaktiga förändringar i din vardag för att återfå din hälsa och balans, oavsett om du återgår till arbete eller ej.

Varför är vardagsbalans viktigt?

När vardagen förändras kan det vara lätt att hamna i negativa mönster. Vi blir mindre aktiva, får färre sociala kontakter och känner oss mindre stimulerade, vilket leder till att vi får mindre energi. Detta kan göra det svårt att återgå till arbete och de fasta rutiner som krävs. Kursen ”Vardagsbalans” hjälper dig att bryta dessa mönster och hitta tillbaka till en balanserad vardag.

Vad kan du förvänta dig av kursen?

  • Lär dig återta en balanserad vardag: Vi hjälper dig att förstå hur du kan göra små förändringar som leder till stora förbättringar i din vardag.
  • Individuella möten: Periodvis, när vi har färre patienter anmälda, erbjuder vi individuella möten istället för gruppträffar.
  • Vetenskapligt program: Kursen bygger på det vetenskapligt framtagna programmet ReDo, vilket säkerställer att du får den bästa möjliga hjälpen.

Boka en tid för arbetsterapi hos Hälsa i Kubik

Vill du lära dig hur du kan återfå balansen i din vardag? Boka en tid för arbetsterapi hos oss. Vi på Hälsa i Kubik hjälper dig att hitta strukturen och harmonin i ditt liv igen genom vår kurs ”Vardagsbalans”.