Anton Björck Teuscher

Anton Björck-Teuscher

Anton är leg arbetsterapeut och arbetar hos oss på Hälsa i Kubik sedan hösten 2021 inom det breda arbetsområdet arbetsterapi. Du möter honom individuellt för undersökning och vid träning av dina händer. Du kan också få stöd av Anton vid hjälpmedelsrådgivning. Du får prova ut lämpligt hjälpmedel från vårt buffertförråd och lära dig tekniken för att använda det på rätt sätt.

Hembesök

Du kan också träffa Anton hemma om du har svårt att ta dig till mottagningen eller om du behöver hjälp med en bostadsanpassning. Hälsorådgivning vid långvarig smärta och träning av balans och förflyttningar är andra moment som Anton gärna hjälper till med.

Patientutbildningar och gruppträning

Anton leder vår patientutbildning vid långvarig smärta och artrosskola samt leder gruppträning Cirkelträning och Plusträningsgruppen.