Carina Kruse Smidje

Carinas är leg sjukgymnast med specialområden så som rehabilitering i samband med ortopedisk kirurgi, smärtlindring med akupunktur och TENS. Hon leder patientutbildningen ”Artrosskolan” enligt det nationella kvalitetsarbetet BOA. I vår gruppträning leder Carina vattengympa och Cirkelträning