Viveka Björnberg

Vivekas specialområden är Fysisk aktivietet på Recept, hjärtrehabilitering, stöd i sjukskrivningsprocessen, KOL och andningsskola. Hon är också idrottslärare och hjälper gärna  barn och  ungdomar 7-20 år med besvär. Viveka är handledare för fysioterapistudenter som gör sin sista praktik på Hälsa i Kubik och leder dessutom träningsgrupper i bland annat ”Vattengympa”, ”Pilates”. På fritiden gillar Viveka att promenera i skogen, vara ute till havs och fotografera.

Boka tid

Patientbesök till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Boka tid

Boka gruppträning

För dig som har aktivt medlemsskap hos oss.

Boka gruppträning