Viveka Björnberg

Vivekas specialområden är Fysisk aktivitet på Recept, hjärtrehabilitering, stöd i sjukskrivningsprocessen, KOL och andningsskola. Hon är också idrottslärare och hjälper gärna  barn och  ungdomar 7-20 år med besvär. Viveka är handledare för fysioterapistudenter som gör sin  praktik på Hälsa i Kubik och leder  flera olika träningsgrupper t.ex. Pilates. På fritiden gillar Viveka att promenera i skogen, vara ute till havs och att fotografera.